Blogs

‘Genieten’ lees je hier
23 september 2020

‘Wat als ik morgen dood ben’ lees je hier
2 augustus 2020Links


Landelijk Expertisecentrum Sterven
https://landelijkexpertisecentrumsterven.nl/

“Wij zien het als onze missie om bij te dragen aan kwaliteit van leven voor iedere stervende door inzicht te geven in het proces van sterven en door het bevorderen van kennis en wijsheid over sterven.”


Koepel organisatie vrijwillige palliatieve terminale zorg
https://www.vptz.nl/

‘De VPTZ-vrijwilligers bieden ondersteuning thuis zodat de laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven.’


Hospice Zutphen
https://www.hospice-zutphen.nl/

‘In het hospice gaat het om de belangrijke dingen in het leven. Op een intieme manier samen zijn met de mensen die je dierbaar zijn.’


Hospice Rozenheuvel
https://vriendenvanhospicerozenheuvel.nl/hospice-de-rozenheuvel/

“Ons doel is ‘leven toevoegen aan de dagen van onze gast’.